to tu ještě nebylo ON-LINE LOĎ O ENERGIÍCH A ÚSPORÁCH

Elektrárna na střeše nestačí, potřebuje i mozek

Samostatná střešní elektrárna v podobě solárních panelů bez baterie nebude mít dost velký smysl, úmysl, užitek. Bez baterie může i nastat situace, že se vložené investice do solárních panelů nevrátí. Neušetříte, ba naopak budete platit za teplo i elektřinu více. Proč? Proto… protože solární zařízení vyrábí přes den, ale elektřinu potřebujete celý den a ve špičkách během produkce. A v domácnostech se elektřina využívá nárazově ráno a večer. Systémy pro ukládání energie včetně řídícího softwaru se stávají dalším produktem a směrem v decentralizaci zdrojů energií. Poptávka výrazně stoupá v okolních zemích, což je předzvěst stejného trendu i v naší republice. V současnosti je zájem o parciální řešení v podobě solárních panelů na ohřev teplé vody. Avšak v brzké době by se toto mělo změnit. S vyšším zájmem bude cena baterií na ukládání energií klesat, tj. orientace na inteligentní systémy včetně řešení pro ukládání elektřiny je zřejmá. Spojení solárních panelů s bateriemi bude znamenat skutečnou energetickou revoluci, která sníží závislost na dodávkách elektřiny ze sítě.

Kdo lépe, nežli nezávislý specialista a osobní realizátor úspor energií Vám pomůže nalézt energeticky úsporná řešení a ušetřit peníze pro vaše podnikání nebo domácnost

Komentáře